Coneix la nostra història

Àrea Suport Empresarial

HISTÒRIA

Assessoria i Gestió

Començàrem el nostre camí l’any 1990, en ple desenvolupament del marc normatiu- especialment el tributari- amb el qual el país assumia els nous reptes econòmics i socials derivats de l’adhesió com a estat membre de la Unió Europea.

En un entorn rural com aquest nostre, les polítiques agràries europees posaren el territori lleidatà- el garriguenc en particular-, davant de reptes importants de progrés i transformació i a ÀREA SUPORT EMPRESARIAL SL , gens aliena a aquests nous reptes, forjàrem la cultura de l’esforç i el compromís amb el territori.

Des d’aleshores, hem acompanyat a les petites i mitjanes empreses del territori a superar les seves pròpies dificultats davant les crisis econòmiques,  i a adaptar-se a un entorn que està en evolució constant.

Amb el temps i uns valors assolits des d’un bon inici i un “saber fer” après dels moments complicats, ens hem adaptat als canvis socials i tecnològics, sense perdre l’essència, posant en valor el nostre propi estil d’assessorament, basat en la proximitat, l’honestedat i transparència, empatia i compromís amb els nostres clients.

El nostre estil d’assessorament integra  el coneixement professional, la visió humana i l’actitud proactiva per a aconseguir amb èxit, els objectius propis i els dels nostres clients.

01

Proximitat

Oferir una atenció personalitzada a tots els clients

02

Agilitat i inmediatesa

Actuar amb la màxima celeritat possible per satisfer les necessitats.

03

Proactivitat

Actuar intentant avançar-nos a les necessitats del client

"Tenim un pla estratègic
Fer les coses bé"

Herb Kelleher

PETITA I MITJANA EMPRESA

Visió

El teixit empresarial del nostre entorn està format per la petita i mitjana empresa. En aquest marc, els objectius s’assoleixen pel gran esforç de l’emprenedor o empresari , qui necessita d’un recolzament professional extern, flexible i ajustat a les seves possiblitats econòmiques.

Una de les seves necessitats fonamentals és la proximitat, entesa des d’una doble vessant: física i estratègica.

La proximitat amb el client repercuteix en un millor coneixement del seu negoci i també en un tracte personalitzat.

El client coneix les persones que duran a terme les tasques que encomani, i té la seguretat que faran tot el possible per ajudar-lo, amb independència de la importància econòmica del seu cas particular.

Àrea Suport Empresarial ofereix un servei diferenciat de qualitat per tal de tenir cura de la tranquil·litat empresarial del client, una vessant rellevant per tal de fer avançar l’empresa i el seu negoci.

04

Flexibilitat

establir l’adaptació tècnica i de recursos exclusivament necessaris a cada necessitat diferent del client.

05

Responsabilitat social

Implementació de polítiques de recursos humans basades en el creixement humà i professional dels nostres col·laboradors

06

Respecte absolut al codi ètic professional

Respecte al deure del secret i deure d’informació del marc legal

Vols conèixer al nostre equip?

Tenim un equip de professionals qualificats que t’ajudaràn a resoltre els teus dubtes

LA CLAU ÉS LA COMUNICACIÓ

Missió

Som els aliats estratègics del client per al seu desenvolupament econòmic.

Som  l’agent professional amb l’Administració pública, que aporta la tranquil·litat als clients de tenir els afers en aquesta àrea, sota control

Som l’enllaç per a aconseguir aliances amb altres professionals i agents que donin respostes concretes i exitoses a situacions especials i escenaris crítics.